Welcome to DAV Public School, ITPS, Banaharpali
logo

  TEACHING STAFF

S.No.

TEACHER'S NAME

FATHER'S / HUSBAND'S NAME/

QUALIFICATION

DESIGN.

TEACH.EXP.

DATE OF JOINING

AADHAR NO.

1

UMA SHANKAR PATHAK

B. D. PATHAK

M.A.(HINDI), B.Ed.

PGT

31

01/04/2002

496928125012

2

RASHMI MAHAPATRA

C. K. MAHAPATRA

M.Sc., M.Ed.

TGT

25

01/04/1996

351686235004

3

ASHOK KUMAR MOHANTA

R. K. MAHANTA

M.Sc.(CHEM.), B.Ed.

TGT

24

24/06/1997

949753945934

4

NRUSINGH CHARAN SAHOO

BANMALI SAHOO

M.Sc(MATH.), B.Ed.

TGT

22

11/07/1997

443138364709

5

PRAFULLA CHANDRA DASH

KASINATH DASH

B.P.Ed.

PET

21

01/12/1997

698563221707

6

DEBASHISH ROY

P. K. ROY

M.A.(ENG.), B.Ed.

TGT

18

04/08/2008

434267612195

7

PRATIMA RAY

KAMAL DEO RAY

M. Sc.(PHY.), B. Ed.

TGT

11

25/06/2012

213110402370

8

FAGUNI PATEL

U. C. PATEL

M. A.(HIST.), B. Ed.

PRT

22

07/08/1991

987579748020

9

SURENDRA KUMAR BHOI

P. BHOI

M.A.(Sanskrit), B.Ed.

PRT

20

18/08/1993

874040257662

10

PRAMOD KUMAR DASH

SUKDEV DASH

B.Com., B.Muse.

PRT

20

16/06/1994

859301427363

11

BIBHUTI BHUSHAN PATRA

C. PATRA

B.F.A.

TGT

21

26/06/1997

694411095372

12

PRASHANT KUMAR DIKSHIT

A. K. DIKSHIT

M.A.(Eng.), B.Ed.

PRT

16

01/04/1997

607665321693

13

PRAFULLA KUMAR SATAPATHY

S. C./ SATAPATHY

M.A.(Sanskrit), B.Ed.

PH.D.

PRT

12

01/07/2004

345851654908

14

KAVITA MISHRA

A. K. MISHRA

M.A.(HINDI), B.Ed.

PRT

14

19/06/2006

900809636984

15

BIREN KUMAR MOHANTY

BICHITRANANDA MOHANTY

M.A.(GEO.), B.Ed.

PRT

15

05/06/2013

217447732966

16

JYOTI SHARMA

SANJEEV KUMAR

M.A. Hindi

PRT

4

01/08/15

242636367981

17

SUNITA PANDA

R. C. TRIPATHI

M.A.(Psycho.), B.Ed.

PRT

18

01/01/2010

508212650048

18

BAIJAYANTY MAJHI

A. K. BISHI

M.A.(Hist.), B.Ed.

NTT

9

01/07/2007

858122348959

19

BIJAY KUMAR PATRA

H. K. PATRA

B.A., B.Lib.I.Sc.

LIB.

18

19/06/2002

246616248786

20 MANOROMA SAHU SUBAL KUMAR SAHU

M.SC. ,  B.Ed

PRT 5 08/082014

924340984415

21 RASMI RANJAN BEHERA UDAYANATH BEHERA M.A (ODIA) PRT 4 05/12/2016 387262625745
22 ASHISH KUMAR PRADHAN SURESH CHANDRA PRADHAN

DIPLOMA, BCA, B.Tech, PGDCA

COMP. TEACHER 02/08/2017 217057874972
23 GITESH NAYAK KUMARMANI NAYAK B.Sc, B.Ed, PGDCA PRT 2 18/06/2018 964892760856
24 HEMANTA DASH UGRASEN DASH B.A., B.Ed, PGDCA PRT 3 01/10/2018 770092504138
25 SUBHRAT KUMAR PANIGRAHI SURENDRA KUMAR PANIGRAHI  B.Sc, B.Ed PRT 1 26.08.2018 574788899875